Museum Rotterdam

 

Echt Rotterdams erfgoed

Echt Rotterdams Erfgoed: de actieve collectie van de stad

Museum Rotterdam is gestart met een nieuw collectieproject. We gaan objecten, personen en ontwikkelingen die een rol spelen in de hedendaagse stad in onze collectiedatabase vastleggen. Deze nieuwe collectie bewaren we niet in ons depot, maar laten we nog een actieve rol spelen in de stad bij de oorspronkelijke eigenaren.

Museum Rotterdam volgt deze collectie in de stad op de voet en legt de verhalen vast in de database. Hiermee kunnen ook personen, ontwikkelingen en organisaties (meer immateriële zaken) ‘verzameld’ worden. We noemen deze collectie: Echte Rotterdams Erfgoed.

Collectie die wordt opgenomen in deze database krijgt ons speciale keurmerk:

Verbinding
Museum Rotterdam ziet in de diverse stad die Rotterdam is veel bijzondere objecten of mensen die in aanmerking kunnen komen voor Echt Rotterdams Erfgoed. Wij zijn met name geïnteresseerd in Echt Rotterdams Erfgoed dat verschillende groepen Rotterdammers met elkaar verbindt. Door verbindingen tussen groepen Rotterdammers te realiseren ontstaan nieuwe netwerken die de stad steeds weer anders maken. De verbindende waarde van dit Echt Rotterdams Erfgoed is het belangrijkste element.

Collectie van de stad
De objecten, personen, groepen of activiteiten krijgen een nummer en een keurmerk en worden zo opgenomen in de collectie van de stad. De informatie over het object in foto`s, films en interviews wordt door het museum vastgelegd in samenwerking met de eigenaars en gebruikers van deze objecten.

Periodiek wordt de informatie rondom een item aangevuld; gekeken wordt naar nieuwe ontwikkelingen. Gaat het nog om dezelfde activiteiten, mensen en betekenissen? Dit zijn vragen die steeds weer opnieuw beantwoord worden. Op deze manier wordt een langlopend dossier opgebouwd rondom een aantal items die staan voor belangrijke ontwikkelingen in de stad.

Samenwerking
We willen dit nadrukkelijk in samenwerking met Rotterdammers doen en ook kennis van Rotterdammers gebruiken om objecten op te sporen die we op deze manier op moeten nemen in de actieve collectie van de stad.

Nicole van Dijk, curator
Programmaleider hedendaags erfgoed en participatie
n.vandijk@museumrotterdam.nl


"Het BankGiro Loterij Fonds steunt culturele initiatieven die een breed publiek weten te verrassen, verwonderen en uitnodigen in de soms nog onbekende wereld van kunst en cultuur. Zo laat Museum Rotterdam zien dat je Rotterdams erfgoed vindt wanneer je Rotterdamse inwoners ontmoet. Zij vertellen verhalen die hen verbinden met de stad, elkaar en het museum.”  BankGiro Loterij Fonds