Museum Rotterdam

 

echt Rotterdams erfgoed

Museum Rotterdam beheert de collectie historische objecten van de stad Rotterdam. Deze objecten worden bewaard in het depot van het museum. Ze worden niet meer actief gebruikt in de stad, maar worden wel in tentoonstellingen getoond om verhalen over de stad inzichtelijk te maken.

actief erfgoed
Ook in het hedendaagse leven zijn veel objecten aan te wijzen die staan voor ontwikkelingen in de stad. Deze objecten worden nog actief gebruikt door de eigenaars. Museum Rotterdam wil deze objecten niet zo maar onttrekken uit de stad, maar wil deze objecten wel bestempelen als Echt Rotterdams Erfgoed en zo bewaren als erfgoed van de toekomst. Omdat de gebruikers nu nog actief gebruik maken van de objecten kunnen we ook beter informatie over de objecten vastleggen. Wie gebruiken de objecten, waarom, wanneer en met wie zijn vragen die we nu kunnen beantwoorden maar over 50 jaar niet meer, of minder goed.

collectie van de stad
De objecten krijgen een nummer en een keurmerk en worden zo opgenomen in de collectie van de stad. De eigenaar houdt zijn object maar biedt het museum de gelegenheid het gebruik van het object te volgen door de tijd heen. De informatie over het object in foto`s, films en interviews wordt door het museum vastgelegd is samenwerking met de eigenaars en gebruikers van deze objecten.

Periodiek wordt de informatie rondom een object aangevuld. Dan wordt gekeken naar nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het object. Is de eigenaar nog dezelfde persoon, wordt het object nog op dezelfde manier gebruikt of heeft het inmiddels een andere functie of betekenis gekregen? Dit zijn vragen die steeds weer opnieuw beantwoord worden. Op deze manier wordt een langlopend dossier opgebouwd rondom een aantal objecten die staan voor belangrijke ontwikkelingen in de stad.

samenwerking
We willen dit nadrukkelijk in samenwerking met Rotterdammers doen en ook kennis van Rotterdammers gebruiken om objecten op te sporen die we op deze manier op moeten nemen in de actieve collectie van de stad.

Zelf hebben we ook ideeën welke objecten op te nemen in de actieve collectie. Op deze site zullen we regelmatig publiceren over de objecten die we gaan opnemen in de collectie.

Nicole van Dijk, curator
Programmaleider hedendaags erfgoed en participatie