Museum Rotterdam

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling
Museum Rotterdam is sinds 2008 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

Officiële naam: Stichting Museum Rotterdam
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). 815039414

Contactgegevens
Museum Rotterdam (kantoorlocatie)
Meent 94
3011 JP Rotterdam
telefoon: 010 - 2176767
e-mail: info@museumrotterdam.nl

Doelstelling
Museum Rotterdam wil een representatief museum wil zijn voor de stad. Het volgt in zijn beleidsuit­gangspunten (erfgoed, cultuuroverdracht en presentaties) de stad op de voet en houdt rekening met de sociaal-culturele en ruimtelijke transformatie van de stad. Dat blijkt uit het volgende:

1. Museum Rotterdam profileert zich als museum van een grootstedelijke transnationale samenleving die zich als moderne relatief jonge stad onderscheidt van andere steden.

2. Museum Rotterdam houdt rekening met het feit dat de samenstelling van de bevolking blijvend is veranderd.

3. Museum Rotterdam is in de stad zelf zichtbaar: het museum zoekt zijn doelgroepen op buiten het museum en zet zich in om samen met bewoners erfgoed te ontdekken en te presenteren met als oogmerk om Rotterdammers de stad te leren begrijpen.

4. Museum Rotterdam profileert zich als cultuurhistorisch museum van de stad en niet als kunsthistorisch museum. Het erfgoed is gericht op een stadshistorische context (het Verhaal van de Stad) en afgestemd op een publiek, dat voor een deel een andere etnische en sociale achtergrond heeft dan bezoekers die een kunstmuseum bezoeken. In deze benadering ziet Museum Rotterdam erfgoed als bindmiddel voor de stad dat bijdraagt aan burgerschap van de Rotterdammers.

Doel, missie, bestaansredenen instelling
Museum Rotterdam is een centraal verzamelpunt en schatkamer, van en voor de stad, een plaats waar iedereen welkom is die Rotterdam wil leren ontdekken, eren of zijn gedachten wil delen over het verleden, heden en toekomst van de stad.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan
Download hier het actuele beleidsplan (2017-2020)

Inzicht financiën
verkorte jaarrekening 2014
verkorte jaarrekening 2015
verkorte jaarrekening 2016
verkorte jaarrekening 2017
verkorte jaarrekening 2018

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders
* directeur-bestuurder: prof. dr. Paul van de Laar

Raad van toezicht

- Mr. W.H.A.M. van den Muijsenbergh (voorzitter)
- Drs. J. la Croix
- Prof.dr. S.L. Reijnders
- Mevrouw lic. M.C. de Weerdt
- Mevrouw N. Abdellaoui

Beloningsbeleid
De vaste medewerkers en directeur-bestuurder worden betaald volgens de gemeentelijke bezoldigingsregels (CAR-UWO).
Download hier de cao van CAR-UWO