Museum Rotterdam

  Erik van den Akker

visie & missie

Visie Museum Rotterdam behoort, dankzij de typisch Rotterdamse tentoonstellingen en unieke aanpak van de projecten die het presenteert in de stad, in 2020 tot de top 5 van Rotterdamse musea.

Missie Museum Rotterdam is een unieke schatkamer, van en voor de stad Rotterdam. Een plaats waar iedereen welkom is die Rotterdam wil leren kennen, eren of zijn gedachten wil delen over het verleden, heden en de toekomst van de stad. Museum Rotterdam betrekt de Rotterdammers bij de totstandkoming van tentoonstellingen en projecten, en probeert samen met hen het DNA van de stad te ontrafelen. Deze unieke werkwijze draagt bij aan de verrijking van het culturele klimaat in de stad.

Museum Rotterdam: het meest Rotterdamse museum ter wereld.

Leidende principes
- Museum Rotterdam bewaart en interpreteert het erfgoed van de stad, maar creëert ook nieuw Rotterdams erfgoed.
- Museum Rotterdam is een platform voor actieve betrokkenheid, dialoog en participatie.
- Museum Rotterdam zet zijn kennis in als bron voor de stad en de Rotterdammers.
- Museum Rotterdam wil een katalysator zijn om verbindingen met en tussen Rotterdammers te leggen.
- Museum Rotterdam is gericht op samenwerking, is experimenteel, inclusief, hedendaags en relevant voor de stad.