Museum Rotterdam

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling
De Stichting Vrienden van Museum Rotterdam is sinds 2008 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

Officiële naam: Stichting Vrienden van Museum Rotterdam
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 007154379

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Museum Rotterdam
Meent 94
3011 JP  Rotterdam
telefoon: 010 - 2176767
e-mail: m.mulder@museumrotterdam.nl

Doelstelling
De Stichting Vrienden van Museum Rotterdam heeft als doel het Museum Rotterdam te steunen om een zo breed mogelijk publiek kennis te laten maken met de rijke geschiedenis van de stad Rotterdam. De Stichting biedt het museum de helpende hand bij aankopen van mooie en interessante museumstukken en streeft ernaar zo veel mogelijk mensen en bedrijven aan het Museum Rotterdam te verbinden.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders
Edwin van Loenen,  voorzitter
Simone Wolthuis,  secretaris
Anand Sewnarain,  penningmeester
Elisabeth van Opstall,  lid
Dore van Duivenbode,  lid
Madeleine Roozeveld,  lid
Renee Boonstra, lid