Museum Rotterdam

1) Stichting Vrienden van Museum Rotterdam

De Stichting Vrienden van Museum Rotterdam is sinds 2008 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

Officiële naam: Stichting Vrienden van Museum Rotterdam
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 007154379

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Museum Rotterdam
Meent 94
3011 JP Rotterdam
telefoon: 010 - 2176767
e-mail: m.mulder@museumrotterdam.nl

KVK nummer: 41126414

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders
Edwin van Loenen, voorzitter
Simone Wolthuis, secretaris
Anand Sewnarain, penningmeester
Elisabeth van Opstall, lid
Dore van Duivenbode, lid
Madeleine Roozeveld, lid
Renee Boonstra, lid


2) Stichting Vrienden van het Oorlogs Verzets Museum Rotterdam

De Stichting Vrienden van het Oorlogs Verzets Museum Rotterdam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

Officiële naam: Stichting Vrienden van het Oorlogs Verzets Museum Rotterdam
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 813506293

Contactgegevens
Stichting Vrienden OVMR
Coolhaven 375,
3015 GC Rotterdam
e-mail: ruudvanmiddelkoop@gmail.com

KvK nummer: 41133538

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders
Ruud van Middelkoop, voorzitter
Rita Grijzen, secretaris
Oktay Ünlü, penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Jaarverslagen Stichting Vrienden van het Oorlogs Verzets Museum Rotterdam:

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018