Museum Rotterdam

Stichting Vrienden van Museum Rotterdam

De Stichting Vrienden van Museum Rotterdam is sinds 2008 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

Officiële naam: Stichting Vrienden van Museum Rotterdam
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 007154379

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Museum Rotterdam
Meent 94
3011 JP Rotterdam
telefoon: 010 - 2176767
e-mail: vrienden@museumrotterdam.nl

KVK nummer: 41126414

Bestuurssamenstelling:
Edwin van Loenen, voorzitter
Ruud van Middelkoop, vicevoorzitter
Simone Wolthuis, secretaris
Anand Sewnarain, penningmeester

Jaarverslag Stichting Vrienden Museum Rotterdam:
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020