Museum Rotterdam

1) Stichting Vrienden van Museum Rotterdam

De Stichting Vrienden van Museum Rotterdam is sinds 2008 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

Officiële naam: Stichting Vrienden van Museum Rotterdam
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 007154379

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Museum Rotterdam
Meent 94
3011 JP Rotterdam
telefoon: 010 - 2176767
e-mail: m.mulder@museumrotterdam.nl

KVK nummer: 41126414

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders
Edwin van Loenen, voorzitter
Simone Wolthuis, secretaris
Anand Sewnarain, penningmeester
Elisabeth van Opstall, lid
Dore van Duivenbode, lid
Madeleine Roozeveld, lid
Renee Boonstra, lid

Jaarverslag Stichting Vrienden Museum Rotterdam:

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018


2) Stichting Vrienden van het Oorlogs Verzets Museum Rotterdam

Doelstelling

De stichting vrienden van het OVM heeft ten doel het werven van gelden voor de inrichting en exploitatie van het museum "40-45 nu" en (na de fusie) Museum Rotterdam .Door de stichting verkregen geldmiddelen worden, na aftrek van de door de stichting noodzakelijk gemaakte kosten ter beschikking gesteld aan Museum Rotterdam.

De stichting vrienden stelt zich tevens ten doel activiteiten zoals lezingen en excursies voor haar leden te organiseren.

Beleid

De fusie van OorlogsVerzetsmuseum Rotterdam met het Museum Rotterdam riep bij het bestuur de vraag op of het niet wenselijk zou zijn te fuseren met de vriendenstichting van Museum Rotterdam. Na raadpleging van de vrienden zijn wij tot de conclusie gekomen dat zulks op den duur wenselijk is , maar dat we dit geleidelijk moeten laten verlopen, omdat de stichting vrienden van 40-45 ook een sociale functie heeft (veel leden stammen nog uit de kring van de oprichter van het museum Arie Mast). We streven naar opheffing van de vriendenstichting OVM in 2021. Ondertussen blijven wij in samenwerking met Museum Rotterdam excursies lezingen en andere bijeenkomsten organiseren. Onze stichting zal ook Museum Rotterdam ondersteunen daar waar het zaken betreft die te maken hebben met Rotterdam in oorlogstijd.

De Stichting Vrienden van het Oorlogs Verzets Museum Rotterdam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

Officiële naam: Stichting Vrienden van het Oorlogs Verzets Museum Rotterdam
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 813506293

Contactgegevens
Stichting Vrienden OVMR
Coolhaven 375,
3015 GC Rotterdam
e-mail: ruudvanmiddelkoop@gmail.com

KvK nummer: 41133538

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders
Ruud van Middelkoop, voorzitter
Rita Grijzen, secretaris
Oktay Ünlü, penningmeester

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Jaarverslagen Stichting Vrienden van het Oorlogs Verzets Museum Rotterdam:

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018

Activiteiten 2017