Museum Rotterdam

Ontdek

bloedputje

bloedputje

Op de telefonisch binnengekomen vraag of het museum belangstelling had voor een bloedputje moesten we in eerste instantie het antwoord schuldig blijven. We wisten niet eens wat dat was. Het had in Van Dale moeten staan tussen bloedpudding en bloedraad. Maar daar stond het niet.

Onze nieuwsgierigheid was gewekt en een telefoontje met de 'aanbieder' bracht alvast enige helderheid. Het putje was nog ter plekke te zien in het koetshuis van een half gesloopt huis in Hillegersberg. Eenmaal bij het gemetselde ronde gat in de vloer werd het allemaal duidelijk. Hierboven werd een te slachten beest vastgezet om het vervolgens de hals door te snijden; de put ving het bloed op. Het museum wilde de put graag hebben, maar verwerving van wat eigenlijk een 'gat' is, riep vragen op. Hoever rondom moest er worden uitgezaagd, en hoe diep, hoe vervoer je een put?

Inmiddels is het bloedputje in de verzameling opgenomen. De verwerving laat opnieuw zien dat het museum zich niet alleen met de geschiedenis en cultuur van de grote stad bezighoudt, maar ook met de gebruiken en gewoonten in de(geannexeerde) dorpen van Rotterdam.

Gemetseld bloedputje, afkomstig uit koetshuis aan de Grindweg te Hillegersberg

Collectie: Gemetseld bloedputje, afkomstig uit koetshuis aan de Grindweg te Hillegersberg

Rond gemetseld putje met deel plavuizenvloer en afvoerpijp voor de opvang van bloed van een te slachten beest. Onder bovenrand een ring van beton ontstaan door een later aangebrachte, hoger…
Meer info

Rond gemetseld putje met deel plavuizenvloer en afvoerpijp voor de opvang van bloed van een te slachten beest. Onder bovenrand een ring van beton ontstaan door een later aangebrachte, hoger gelegen, betonnen vloer.

Datering: 1820

Materiaal: baksteen, keramiek, aardewerk, gres, glazuur

Herkomst: Uit koetshuis bij woonhuis, huize Bergsteijn, aan Grindweg nr. 13 in Hillegersberg.

Meer over dit collectiestuk