Museum Rotterdam

Ontdek

De ander en ik

museumles voor Voortgezet Onderwijs, MBO, HBO onderbouw

Deanderenik1

Inhoud: Dit programma sluit aan bij de tentoonstelling Rotterdammers en hun stad. Na een rondleiding over de tentoonstelling krijgen de deelnemers een onderzoek/verwerkingsopdracht waarbij ze in koppels één van de vijf Rotterdammers onderzoeken. Vervolgens spiegelen ze zichzelf met de Rotterdammer door elkaar te interviewen. In een korte pitch presenteren ze hun bevindingen.

Deanderenik2

Voorbereiding schooldocent: Vertel over het uitstapje en zoek met hun de locatie van Museum Rotterdam in het Timmerhuis op.

Begeleiding: één museumdocent per vijftien leerlingen

Deanderenik4

duur les: 90 minuten
voor wie: VO alle jaren, MBO, HBO onderbouw
kosten: € 50 per klas per sessie (maximaal 15 leerlingen per klas)
locatie: Museum Rotterdam, Rodezand 26, Rotterdam
telefoon: 0031 (0)10 217 67 50
Uitgebreide informatie over deze locatie

Voor meer informatie: Anne May de Bruyn Prince via 010 - 217 67 67 / reservering@museumrotterdam.nl      

Aanmelden via contactformulier