Museum Rotterdam

Ontdek

Fonds voor Cultuurparticipatie

Fcp Logo Cmyk

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt projecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van actieve cultuurparticipatie in Nederland. Echt Rotterdams Erfgoed doet dit door erfgoed en cultuur in te zetten als instrument voor sociale verandering.

"Museum Rotterdam geeft met het project De MeeMaakCollectie: Echt Rotterdams Erfgoed hedendaagse stadsbewoners de kans om samen een collectie op te bouwen. Het museum, het verhaal van de stad en de collectie wordt zo ook eigendom van de Rotterdammers. Dat is een beweging die wij graag ondersteunen. We zien dat steeds meer culturele instellingen zoeken naar nieuwe verbindingen met de bewoners in hun omgeving. Actieve invloed en inbreng van de community zijn hierbij van groot belang. Met de subsidieregeling MeeMaakPodia wil het Fonds podia, musea en bibliotheken ruimte geven om het eigenaarschap te delen met hun omgeving"
Jan Jaap Knol, directeur-bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie.