Museum Rotterdam

Ontdek

Groen geluk op de kaart

Samenwerking met Gisweb

GIS
Hoogte boomkronen in Gisweb. Locatie Noordplein, Rottekade, Crooswijksesingel

Rotterdam werkt aan een project waar ze trots op is: Gisweb, het Geodata Informatie Systeem. Alle ruimtelijke informatie over de stad wordt hier gekoppeld aan een locatie. Denk daarbij aan informatie van beheerders van de buitenruimte, informatie van het Bureau voor Onderzoek en Statistiek, of informatie over bestemmingsplannen. Sinds 2009 is dit informatiesysteem in gebruik en het beschikt inmiddels over enorm veel gegevens. Voor de gemeente is dit een geweldige manier om de stad te kunnen beheren, te managen.

Zwervend door Gisweb besef je dat het ongelofelijk veel werk is om Rotterdam in kaart te brengen. Elk putdeksel, elke lantarenpaal en ieder straatnaambordje is aangegeven. Voor de Groene stad vonden we veel gegevens in Gisweb. Niet alleen zijn alle bomen in kaart gebracht, ook de soort, de leeftijd en zelfs de hoogte van de boom is visueel in kaart gebracht. Dit levert prachtige kaarten op.

Om het groen in de stad te kunnen beheren is al het gemeentelijk groen in kaart gebracht. Elk plantsoen, elk struweel, en natuurlijk elke strook gras die gemaaid moet worden. Ook voor de stadslandbouwers die we volgen in het kader van de Groene stad is Gisweb een bron van informatie. Bij het verbouwen van voedsel in de stad is de ondergrond waarop dat wordt gedaan van groot belang. De bodem moet tot 1 meter diepte schoon zijn. In Gisweb is voor veel plekken in de stad de bodem in kaart gebracht. De bodeminformatie is vastgelegd en opvraagbaar. De rapporten voor bodemonderzoek dat in het verleden heeft plaats gevonden zijn direct raadpleegbaar.

Bijzonder is dat de waarnemingen van bewoners over vogelsoorten, vlinders en planten opvraagbaar zijn. Zo kun je verrast worden door een groene specht in het Museumpark of kun je het groot dikkopje (vlindersoort)spotten in het Park.

Inmiddels zijn we een samenwerking aangegaan met de medewerkers van Gisweb. Voor de nieuwe inrichting van Museum Rotterdam zullen speciale kaarten met behulp van Gisweb worden aangemaakt waarin antwoorden op onze vragen over de stad zichtbaar worden gemaakt. Worden Rotterdammers echt gelukkiger van groen? Kom daar van alles over te weten in de nieuwe tentoonstelling ´Rotterdammers en hun stad´. Vanaf begin februari 2016 in het Timmerhuis aan de Meent.

Sjouk Hoitsma, conservator

Voor een verkenning: Gisweb.Rotterdam