Museum Rotterdam

Ontdek

Kick-off Citylab

Samenwerking met Willem de Kooning Academie #1

studentenHS

Op 31 augustus vond in het Schielandshuis de kick-off van een bijzonder samenwerkingsproject plaats. Studenten van de Willem de Kooning Academie (WdKA) gaan aan de slag met het ontwerp voor een Citylab. Het Citylab wordt onderdeel van een grote tentoonstelling in het nieuwe onderkomen van Museum Rotterdam: het Timmerhuis aan de Meent.

Tijdens een bijeenkomst in het Schielandshuis werden 24 studenten van de afdeling ruimtelijk ontwerp voorgelicht over de opdracht en kregen ze een introductie over het Timmerhuis. Om de sfeer van gebouw en locatie op te snuiven ging het gezelschap ook even richting Timmerhuis, waar op dit moment de bouw nog in volle gang is. De 3e jaarsstudenten, voor wie dit hun eerste studiedag na de vakantie was, reageerden enthousiast.

uitleggenTH

In het Citylab kunnen bezoekers straks vorm geven aan hun beleving van de stad en suggesties voor verbetering aandragen. Aan de studenten is de opdracht voorgelegd een ruimte te ontwerpen waarin 25 bezoekers interactief aan de slag kunnen. Medewerkers van het museum begeleiden het ontwerpproces op de WdKA en zijn beschikbaar voor vragen. Het project wordt vanuit de WdKA begeleid door Harm Scholtens en Alex Suarez. De studenten gaan de komende maanden in groepjes van 5 aan de slag. We houden ze in de gaten.

Voor de nieuwe tentoonstellingen die Museum Rotterdam begin januari in het Timmerhuis zal openen is met verschillende partijen samenwerking gezocht. Dit maakt de presentaties rijker, levendiger en biedt het museum kans om de stad en haar geschiedenis van meerdere kanten te belichten. Er zijn banden gesmeed met (culturele) instellingen, maar ook met particulieren en studenten. Een van die coalities is dit samenwerkingsproject met de Willem de Kooning Academie.