Museum Rotterdam

Ontdek

‘Om het een beetje aan te kleden’

de beeldjes bij de noodwinkels aan de Coolsingel

20170607 150429

Vrijwel direct na de verwoesting van de binnenstad in het bombardement van 14 mei 1940 steken de Rotterdammers de handen uit de mouwen. Het puin wordt geruimd, plannen gemaakt en noodwinkels gebouwd.

Grotere bedrijven bouwen eigen winkelpanden in noodwinkelcomplexen bij het Bentinckplein en de Jongkindstraat. Voor getroffen kleine middenstanders ontwikkelt de gemeente eenvoudige rijtjes standaardwinkels op diverse plaatsen in de stad. 

Begin oktober 1940 opent voor het gespaarde postkantoor aan de Coolsingel een dubbele rij met 24 kleine gemeentelijke noodwinkels. Kort daarop volgen verderop voorbij de Beurs nog twee rijen van 12 winkels aan weerszijden van de Coolsingel.

Als werkverschaffing en om de aantrekkelijkheid van de sobere winkeltjes te vergroten worden jonge kunstenaars ingeschakeld. Ze maken onder andere muurschilderingen, uithangborden en beeldhouwwerken.

Postkantoorgalerij Coll Stadsarchief Rotterdam
collectie Stadsarchief Rotterdam

Voor het winkelstraatje bij het postkantoor ontwerpt beeldhouwer Han Richters vier beelden die de opkomst, ondergang en wederopbouw van de stad symboliseren. Voor de twee rijen noodwinkels verderop vervaardigt Koos van Vlijmen vier staande figuren die opbouwwerkers met hun gereedschap voorstellen.

Cementen beeld 'man met schop'

Collectie: Cementen beeld ‘man met schop’

Beeld van een staande man met trui en de broek in zijn laarzen gestopt, zijn rechterhand op een schop.
Meer info

Beeld van een staande man met trui en de broek in zijn laarzen gestopt, zijn rechterhand op een schop.

Datering: 1940 - 1941

Materiaal: cement

Vervaardiger: toeschrijving: Koos van Vlijmen (Rotterdam 1909 - Rotterdam 1989)

Meer over dit collectiestuk

De goede ervaring met de gestandaardiseerde winkels en voetgangersstraatjes inspireren het concept van de Lijnbaan. De noodwinkels aan de Coolsingel worden in fases tussen 1950 en 1969 gesloopt. De beeldjes worden opgeslagen of vinden een andere bestemming. Drie beeldjes komen terecht in de collectie van Museum Rotterdam.

20170607 150533

Voor de Rotterdamse Dakendagen en de Rotterdam Architectuurmaand zijn alle beeldjes weer even bij elkaar op het dak van de Bijenkorf. Eén beeld schittert door afwezigheid: de Metselaar van Koos van Vlijmen. 

Weet je de verblijfplaats van dit staande figuurtje met een stapeltje stenen aan de voeten, een baksteen in de ene en een troffel in de andere hand? Dan horen we het graag!