Museum Rotterdam

Ontdek

Raad Echt Rotterdams Erfgoed

blog door Nicole van Dijk

Foto Raad Ere

Het museum werkt al een tijdje aan de nieuwe actieve collectie Echt Rotterdams Erfgoed. Dit zijn objecten en verhalen over Rotterdammers in de stad van nu.

Maar Museum Rotterdam kan en wil niet alleen bepalen wat in deze collectie thuishoort. Juist de input van de Rotterdammers is hierbij belangrijk. Zij weten wat en wie belangrijk is in hun omgeving.

De eerste dertig stukken uit de collectie hebben we gekozen met Rotterdammers uit ons in de afgelopen jaren opgebouwde netwerk. Daarnaast vragen we bezoekers van het museum en evenementen wat niet mag ontbreken in deze collectie.

Het levert een lange lijst op. Rotterdam zit vol met bijzondere mensen en initiatieven! Maar we kunnen onmogelijk alles opnemen als Echt Rotterdams Erfgoed.  

Opnieuw hebben we daarom de hulp van de Rotterdammers gevraagd. In een oproep zochten we mensen die in een raad mee wilden denken over de keuzes voor de collectie Echt Rotterdams Erfgoed

Diverse betrokken Rotterdammers reageerden enthousiast. Hiermee is op dinsdag 14 oktober de Raad Echt Rotterdams Erfgoed opgericht.

Tijdens de eerste raadsbijeenkomst hebben we met elkaar de volgende beoordelingspunten voor Echt Rotterdams Erfgoed vastgelegd:

  • Het is Rotterdams of in Rotterdam
  • Het is actueel
  • Het is actief bezig voor anderen en/of de stad
  • Het staat open voor verbinding
  • Het voegt iets toe aan de stad
  • Het staat in verband tot een historische ontwikkeling of object.

Na een beoordeling op deze punten bekijkt iedereen de groeiende lijst mogelijk Echt Rotterdams Erfgoed. Ieder raadslid draagt tien keuzes voor, waaruit weer een top 10 van de raad wordt samengesteld. Dit worden de eerstvolgende Echt Rotterdams Erfgoed onderdelen.

Wilt u ook lid worden van deze raad? Dat kan! Museum Rotterdam wil een zo divers mogelijke groep van raadsleden samenstellen. Voor elk overleg worden hiervan tien mensen uitgenodigd. 

Voor de volgende bijeenkomst in december 2017 gaan we rond de tafel met de eerste 10 leden die zich melden. Al 9 raadsleden hebben zich aangemeld. Stuur een bericht naar info@museumrotterdam.nl om ook aan te schuiven.

Natuurlijk blijven we op zoek naar nieuwe aanbevelingen voor het Echt Rotterdams Erfgoed. Wilt u iets toevoegen? Stuur dan een mail naar echtrotterdamserfgoed@museumrotterdam.nl, of kom naar Museum Rotterdam en vul een kaartje in.

Nicole van Dijk, curator 
Programmaleider hedendaags erfgoed en participatie