Museum Rotterdam

Ontdek

Ridder van het geheugen

Jeanne van Heeswijk

Ridder van het geheugen (2008)
Jeanne van Heeswijk

Met het Echt Rotterdams Erfgoed geeft Museum Rotterdam een beeld van wat er nu speelt in onze stad. Een vooruitstrevende aanpak waarmee het museum naast de historische stadscollectie ook het hedendaags erfgoed van de wijken wil verzamelen. Een voorbeeld is deze installatie, De Ridder van het geheugen uit 2008. Hiermee verbeeldt kunstenaar Jeanne van Heeswijk (1965) de verwikkelingen en het verzet rond de afbraak van de sociale woningbouw in Crooswijk in het begin van de 21e eeuw.

De veranderingen in Crooswijk zijn een voorbeeld van gentrificatie. Een proces waarmee meerdere Rotterdamse wijken te kampen hebben. De komst van nieuwe bewoners en het vaak gedwongen vertrek van oude bewoners zet de sociale samenhang van buurten onder druk. Veel deelnemers aan het Echt Rotterdams Erfgoed reageren hierop door juist samen met oude en nieuwe wijkbewoners de buurt te verbeteren.

Tussen 2004 en 2007 ging de Rotterdamse beeldend kunstenaar Jeanne van Heeswijk met het Dwaallicht op zoek naar de ziel van een oer-Rotterdamse volkswijk die inmiddels deels plaats heeft gemaakt voor dure nieuwbouw.

Het Dwaallicht was een serie kleinere en grotere evenementen, waarin de actuele situatie werd verbonden met concrete levensverhalen van bewoners, historische feiten en fictieve personages. Dwaallicht organiseerde bokswedstrijden, concerten in winkels en buurthuizen, een parade, startte een buurtcafé, hield stadswandelingen op de begraafplaatsen en bracht een periodieke wijkkrant uit. De stadsverhalen werden in beeld gebracht als een levende bloemlezing van het collectief geheugen van de buurt.

Dit verhaal is vastgelegd in het boek Dwaallicht van Nieuw Crooswijk. Manifest van een volkswijk (2007) en verbeeld in deze installatie De Ridder van het geheugen. De installatie brengt de verhalen, manifesten, films, fotografie en kostuums van het Dwaallicht bij elkaar.

De installatie 'Riddder van het geheugen' is verworven met steun van Indofin Group, de heer en mevrouw De Bruin - Heijn en is t/m 15 november 2020 te zien in het Timmerhuis.

Img 8928