Museum Rotterdam

Ontdek

Rotterdamse Stadsboeren Conferentie (1)

voedsel uit je stad

stadsboerenconferentie2015-3

In de voorbereiding van de tentoonstelling Echte Rotterdammers - Wat maken we nou? werkte Museum Rotterdam nauw samen met nieuwe initiatieven op het gebied van Stadslandbouw. Een belangrijk maakgebied in Rotterdam. Vandaar dat er in de tentoonstelling ook een eigen ruimte voor is gecreëerd. Stadslandbouw is niet alleen groen en duurzaam, maar ook heel erg sociaal. Samenwerken in de (moes-)tuin en samen koken met producten uit de stad geeft samenhang aan de stad.

De samenwerking tussen Museum Rotterdam en de stadsboeren beperkt zich niet tot het maken van een tentoonstelling en het geven van demonstraties. Op 6 maart organiseerde het museum samen met de stadsboeren een heuse Stadsboerenconferentie. Een bijeenkomst waar op Rotterdamse wijze een aanzet moest worden gemaakt tot een betere samenwerking in het oplossen van problemen waarmee de stadslandbouwers kampen.

Prehistorische-hak-landbouwwerktuig-006797
prehistorische hak, landbouwwerktuig uit de collectie

Onder de noemer Gemengd Bedrijf 010 gaf Bas de Groot een uiteenzetting over de uitdagingen die hij voor de stadslandbouw ziet. Daarna gingen 80 stadsboeren aan de slag met 6 uitdagingen waarvoor zij een praktische oplossing bedachten. De bedoeling was om met de Rotterdamse mentaliteit van Niet lullen maar poetsen een aantal werkgroepen te formeren die gewoon meteen aan de slag gaan.

Museum Rotterdam wil de actuele ontwikkelingen in de stad op de voet volgen. Dit betekent dat we de kaplaarzen aantrekken om de Stadsboer op te gaan. En om samen met hen ons te verdiepen in de uitdagingen die dit oproept.

Wordt vervolgd: wat pakken we aan?

Sjouk Hoitsma
Conservator Museum Rotterdam

Bekijk hier foto´s van de stadsboerenconferentie 2015