Museum Rotterdam

Ontdek

van de bouwplaats

Bouwplaats Museum Rotterdam, een gebruiksaanwijzing #5

Sinds kort is Museum Rotterdam in het bezit van de sleutel die toegang geeft tot het museumgedeelte van het Timmerhuis. Het is vreemd genoeg een gewone huissleutel, maar misschien is dat wel passend voor een timmer-huis. Museum Rotterdam beschikt straks over twee ingangen en vier uitgangen. Niet dat we de bezoekers liever zien gaan dan komen, maar de eisen van controle en veiligheid maken dit noodzakelijk.

De hoofdentree ligt aan het Rodezand, een oude straat met een kleurrijke geschiedenis. Die entree is ruim vijf meter breed en bestaat uit een dubbele deur. De buitendeur is van ondoordringbaar staal en staat open tijdens de openingsuren van het museum. De binnendeur is van glas en schuift open op het moment dat de bezoeker nadert. Normaal zou je dan met de deur in huis vallen en midden in de voorste zone van het museum terecht komen, maar die mogelijkheid wordt geblokkeerd. Er komt een wand pal na de entree die de bezoeker geleidt richting de ontvangstbalie. Elke keer als de deur openschuift komt, naast de bezoeker, ook wind, warmte of kou het museum binnen. We weten nog niet wat dat voor effect gaat hebben. De wand is alvast een voorzorgsmaatregel.

Behalve via de hoofdentree, kan de bezoeker ook naar binnen via de horeca op de hoek van de Meent en Rodezand, café Thoms. Wie na een consumptie zin heeft gekregen in een museumbezoek, kan aan de achterkant het café uit en staat dan meteen bij de ontvangstbalie. Andersom kan uiteraard ook.

Naast deze twee ingangen, tevens uitgang, beschikt het museum over nog twee exits. Aan de Halvemaansteeg, de nieuw gecreëerde passage met de historische naam die dwars door het Timmerhuis loopt, is een brede uitgang. In geval van nood uiteraard, maar eventueel ook voor groepen uit het onderwijs. En bij speciale gelegenheden zal deze prachtige deurpartij zeker ingezet worden, zoals bij de grote opening begin februari. De ervaringen met het nieuwe gebouw en de passage zullen duidelijk maken welke functie deze deur kan krijgen. De laatste uitgang is een bijzondere. Hij zit verscholen in de achterwand van het museum, de gevel van het oude stadstimmerhuis. Via deze uitgang komt de bezoeker in Hay, de winkel voor woonspullen met Scandinavische uitstraling. Maar de bezoeker moet goed uitkijken, want dit is alleen een uitgang. Spijtoptanten kunnen niet terug het museum in. Ook hier zal de ervaring moeten uitwijzen hoe dit gaat functioneren.

Vier deuren, de vraag is nu op welke deur onze net ontvangen sleutel past…

Jacques Börger