Museum Rotterdam

Ontdek

Vrijheid toen en nu

voorbereidende les MBO

Foto Toen En Nu

Stichting Musea en Herinneringscentra, waar Museum Rotterdam '40-'45 NU deel van uit maakt, heeft speciaal ter voorbereiding of afsluiting na een museumbezoek een online lesprogramma voor het MBO gemaakt. We gaan met jongeren in gesprek over vrijheid.

In de video gaat Jahkini Bisselink in gesprek met Noor, Robin en Dyvaino over onder andere de volgende vragen: Zou je vechten of vluchten als hier oorlog uitbreekt? Wat betekenen apps als Instagram voor onze vrijheid?

Met dit programma willen we studenten aanzetten om elkaar vragen te stellen en naar elkaar te luisteren en van elkaars standpunten te leren. Vrijheid kun je op verschillende manieren benaderen. Tijdens deze les ontwikkelen studenten inzicht dat het belangrijk is om ruimte en respect te hebben voor andere ideeën en opvattingen.

Deze les is gratis op te vragen bij Monique Mulder:
reservering@museumrotterdam.nl

Vermeld daarbij de naam van de school, opleiding, klas en het aantal studenten.