Museum Rotterdam

Ontdek

Water Sensitive Rotterdam

echt Rotterdams erfgoed nr. 0033

Jaarboek Jdg 19 04 18 Wsr Diner B5 A9624 A
Bron: Rob Hilz

Diverse mensen, organisaties en overheden gaven vier tot vijf jaar geleden aan dat meer aandacht besteed moest worden aan klimaatadaptatie in de stad. Met name aan de wijze waarop bewoners daar zelf op kunnen reageren. Onder de noemer Water Sensitive Rotterdam (WSR) is deze groep samengekomen

Deze Rotterdamse beweging zoekt niet alleen naar technische oplossingen om het regenwater te beheersen, maar ziet ook kansen om de stad socialer en fijner te maken. Professionals, waterschappen, en creatieve bewoners; Iedereen die dat wil kan meedenken om Rotterdam in de haarvaten toekomstbestendig te maken.