Museum Rotterdam

Ontdek

Zuivere kilo

080104 A E 1

Als je het zwarte kistje met de sierlijke sleutel opent, komt er een tweede kistje tevoorschijn. Doe je dat open, dan zie je een afgeplatte bol van glimmend messing. De bolschijf weegt precies 1 kilogram en komt uit het Rotterdamse ijkkantoor. Het gewicht gaat terug op de kilogram die in 1799 te Parijs werd bepaald als internationale eenheid van massa.

Eind 18de eeuw ontwierpen wetenschappers een nieuw stelsel van maten en gewichten, dat een einde moest maken aan de chaos van lokaal verschillende eenheden. In 1791 definieerden zij de ‘meter’ als het tien-miljoenste deel van de omtrek van de aarde. De inhoudsmaat ‘liter’ en het gewicht ‘kilo’ leidden ze hiervan af. De liter werd in 1793 ingevoerd en staat gelijk aan een kubieke decimeter. Twee jaar later werd de kilo gepresenteerd, die uitging van het gewicht van een liter water. Een platinum kilogram werd in 1799 gemaakt en diende voortaan als maatstaf.

Ieder land kreeg een kopie van de kilogram, die weer werd gekopieerd voor lokale kantoren. Het gewicht in deze kistjes dateert vermoedelijk uit 1908. Alles wat sindsdien in Rotterdam werd gewogen, is uiteindelijk aan deze zuivere kilo geijkt. De twee kistjes beschermen het glimmende gewicht, dat natuurlijk niet mag beschadigen.