Museum Rotterdam

Tentoonstelling

  Collectie Gerard Groeneveld

Vergeten Films

1 Bombardement Mei1940
Bron: Collectie Gerard Groeneveld

In 2017 schonk de dochter van J.E.V Jurling (1912-1986) tien filmblikken aan het Museon (Den Haag). Op de films staan o.a. zeldzame opnamen van de verwoestingen in het centrum van Rotterdam in mei 1940, Duitse oorlogsschepen op de Nieuwe Waterweg en het opblazen door de bezetters van olietanks op het Pakhuis Meesteren terrein in 1944. Behalve deze gebeurtenissen filmde Jurling ook uitvoerig zijn familieleven tijdens de oorlog. Zijn opnamen vallen op door de kwaliteit en het lef waarmee hij, met gevaar voor eigen leven, verboden beelden maakte van militaire activiteiten en vernielingen.

Datum

Permanente tentoonstelling

Locatie Timmerhuis

Museum Rotterdam, Rodezand 26, Rotterdam

Openingstijden

Helaas is donderdag 26 november jl. bekend geworden dat Museum Rotterdam de helft minder aan subsidie zal ontvangen dan in de vorige cultuurplanperiode. Het gevolg is dat de vestiging in het Timmerhuis per 1 december a.s. moet sluiten. Zondag 29 november was daarom de laatste openingsdag.