Museum Rotterdam

Ontdek

alliantiewapen

Wie waren de families die in dit alliantiewapen uit 1750 verenigd zijn?

alliantiewapen

Vanwege plaatsgebrek in het Schielandshuis publiceerde de eerste directeur van wat nu Museum Rotterdam is, Hoynck van Papendrecht, een boek over de aanzienlijke verzameling snij- en beeldhouwwerk van het museum. In zijn korte inleiding geeft Hoynck aan waardoor de collectie zo groot is, waar het snijwerk vandaan komt en in welke (stijl)periode het is te plaatsen. Tot slot geeft hij een chronologisch overzicht van de beeldsnijders en beeldhouwers die hij in de archieven aantrof.

Een van de stukken in zijn catalogus is dit wapen uit een huis in Charlois. Het alliantiewapen verenigt de familiewapens van een man en een vrouw onder één kroon ter bevestiging van hun huwelijk. Omdat iedereen zich een familiewapen kan aanmeten, is het vaak moeilijk wapens en families aan elkaar te koppelen. Van dit houtsnijwerk heeft Hoynck alleen de dubbelkoppige adelaar thuisgebracht; deze hoort bij het geslacht Barendrecht. Ondertussen weten we dat de vrouwelijke wederhelft met een bijenkorf in haar wapen uit de familie Zoeteman stamt.

Houten gesneden gevelversiering, met alliantiewapen van Barendregt en Zoeteman, samen onder een kroon

Collectie: Houten gesneden gevelversiering, met alliantiewapen van Barendregt en Zoeteman, samen onder een kroon

Het manswapen van de familie Barendregt heeft een dubbele adelaar, het wapen van familiewapen van de familie Zoeteman toont een zwarte bijenkorf in goud met vijf om de bovenkant van…
Meer info

Het manswapen van de familie Barendregt heeft een dubbele adelaar, het wapen van familiewapen van de familie Zoeteman toont een zwarte bijenkorf in goud met vijf om de bovenkant van de korf vliegende bijen. Op 1 mei 1774 trouwde Cornelis Pieterse Barendregt, ambachtsheer van Charlois, voor de tweede keer met Pieternelletje Zoeteman, ambachtsvrouwe van Charlois. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren.

Datering: 1774 - 1775

Materiaal: hout, verf

Herkomst: Van een huis aan de Kerksingel te Charlois.

Meer over dit collectiestuk