Museum Rotterdam

Privacy Statement
Museum Rotterdam is een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk, die de collectie namens de gemeente Rotterdam, vele schenkers en bruikleengevers beheert, behoudt en toont. We willen dat iedereen die ons bezoekt, onze diensten of producten afneemt en onze website bekijkt de beste ervaring bieden. Om dat te kunnen doen verwerken wij persoonsgegevens.

We gaan net zo zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens als met onze collectie. De website is erop gericht om je privacy zoveel mogelijk te beschermen. Indien je via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stem je ermee in dat je van tijd tot tijd wordt geïnformeerd over activiteiten en producten. Indien je geen informatie meer wenst te ontvangen, is de toezending op ieder moment stoppen door je uit te schrijven via de link in de nieuwsbrief of via info@museumrotterdam.nl.

Museum Rotterdam verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig verstrekt zijn. Alle informatie betreffende je relevante persoonlijke gegevens zullen, volgens de richtlijnen van de AVG, in onze gegevensverzameling geregistreerd worden.

Museum Rotterdam verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Museum Rotterdam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als je gebruik maakt van onze site slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke URL je komt, naar welke URL je toe gaat, welke browser je gebruikt en je IP-adres. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze site en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker.

Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. Wij zijn wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina’s worden het meest bezocht? Hiermee kunnen we het gebruikersgemak van de website verbeteren.

Google Analytics
Museum Rotterdam gebruikt cookies om webstatistieken bij te houden. Dit is bijvoorbeeld informatie over hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina’s ze bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker. Functionele cookies en analytics cookies worden altijd geplaatst, ongeacht de gemaakte keuze. Deze cookies mogen ook zonder toestemming worden geplaatst.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Museum Rotterdam of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Museum Rotterdam en vrijwaren Museum Rotterdam derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd. Mochten wij op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materialen of links op de site, dan hebben wij het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.