Museum Rotterdam

Privacy Statement
Museum Rotterdam is een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk, die de collectie namens de gemeente Rotterdam, vele schenkers en bruikleengevers beheert, behoudt en toont. We willen dat iedereen die ons bezoekt, onze diensten of producten afneemt en onze website bekijkt de beste ervaring bieden. Om dat te kunnen doen verwerken wij persoonsgegevens.

We gaan net zo zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens als met onze collectie. De website is erop gericht om je privacy zoveel mogelijk te beschermen. Indien je via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stem je ermee in dat je van tijd tot tijd wordt geïnformeerd over onze activiteiten en producten. Indien je geen informatie meer wenst te ontvangen, is de toezending op ieder moment te stoppen door je uit te schrijven via de link in de nieuwsbrief of via info@museumrotterdam.nl.

Museum Rotterdam verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig verstrekt zijn. Alle informatie betreffende jouw relevante persoonlijke gegevens zullen, volgens de richtlijnen van de AVG, in onze gegevensverzameling geregistreerd worden.


Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. Wij zijn wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina’s worden het meest bezocht? Hiermee kunnen we het gebruikersgemak van de website verbeteren.

Google Analytics
Museum Rotterdam gebruikt cookies om webstatistieken bij te houden. Dit is bijvoorbeeld informatie over hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina’s ze bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker. Functionele cookies en analytics cookies worden altijd geplaatst, ongeacht de gemaakte keuze. Deze cookies mogen ook zonder toestemming worden geplaatst.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Museum Rotterdam of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Museum Rotterdam en vrijwaren Museum Rotterdam derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd. Mochten wij op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materialen of links op de site, dan hebben wij het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.