Museum Rotterdam

 

bruiklenen

Museum Rotterdam kent een ruimhartig bruikleenbeleid. Wij lenen voorwerpen uit aan musea in binnen- en buitenland.
Voordat wij een bruikleen kunnen toezeggen beoordelen wij eerst of het object beschikbaar is, in de juiste conditie verkeert en het toegestuurde facility rapport van de ontvangende instelling voldoet aan onze normen. De administratieve en praktische afhandeling van een bruikleen heeft een bepaalde tijd nodig, u dient daarom uw bruikleenaanvraag minimaal drie maanden voor aanvang van de bruikleendatum in te dienen.

We kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen na het indienen van een schriftelijk verzoek aan de directeur, Paul van de Laar, Museum Rotterdam, Postbus 336, 3000 AH Rotterdam.
Met hierin vermeld de volgende gegevens:

  • naam en adres van de instelling die de bruikleen aanvraagt met contactpersoon
  • reden van de aanvraag en korte beschrijving van het project
  • tentoonstellingsperiode(n), -naam en -plaats
  • objectenlijst met inventarisnummers
  • een actueel facility report

Aan een bruikleen kunnen kosten zijn verbonden voor:

  • het opstellen van een conditierapport (ca. € 75 - € 100)
  • noodzakelijke conserveringshandelingen (plaatsen klimaatvitrine of restauraties) (variabel)
  • extra inzet van personeel voor begeleiding en installatie van objecten (€ 50 per uur voor een collectiebeheerder plus reiskosten)
  • voor niet museale instellingen geldt dat Museum Rotterdam de plaatsing van de voorwerpen uitvoert en doorberekent

Kosten voor transport en eventueel koerieren, verzorging van de verpakking door derden en de verzekeringskosten zijn altijd voor rekening van de bruikleennemer.

 

bruiklenen

slimmer lenen

Museum Rotterdam wil de zichtbaarheid van de collectie vergroten en onderschrijft de uitgangspunten van de Museumvereniging om het bruikleenverkeer binnen Nederland te vereenvoudigen en waar mogelijk te standaardiseren.