Museum Rotterdam

Ontdek

Dam / Rotterdams geld

Echt Rotterdams Erfgoed nr. 0027

Dam 1 Harry Te Riele Van Dam Tijdens Rotterdamse Oogst Mei 2019 Dam

Toen we zeven jaar terug met een groep Dam / Rotterdams Geld startten, had ieder zijn eigen motief om de energie en kennis erin te stoppen die nodig zijn voor een eigen betaalsysteem. Ergens op Youtube staat een testimonial van een minuut of veertien waarin ieder dat uitlegt. Los van de kwajongensachtige lol die we eraan beleven en de intellectuele uitdaging, zitten daar vooral sociale beweegredenen tussen: een cadeautje aan de stad geven; een eerlijker rentevrij systeem neerzetten; een regionaal betaalsysteem bieden waarmee dingen kunnen die met de euro slecht lukken, bijvoorbeeld rond armoede en gemeenschapsvorming.

Dam is er voor Rotterdammers die bijzondere dingen willen doen met lokaal geld. Voor een stichting bijvoorbeeld die scholieren in een gecontroleerde setting een maandbijdrage wil geven. Voor ondernemers die een tweede, lokale portemonnee een goed concept vinden. In de euroruimte was er immers nog nooit zoveel geld als de laatste jaren, maar middenstanders en slecht bedeelden hebben het moeilijk. Dat zit niet lekker.

De Echt Rotterdams Erfgoed-erkenning – we zijn nr 0027 – danken we aan Esther Janssen, zij nomineerde ons. Voor mij is ERE belangrijk. Een onafhankelijke erkenning dat Dam okee is, géen hit&run subsidieverduisteraar. Die sfeer dreigt als andere initiatieven hun beloften niet waarmaken. Wij beloofden niets. We probeerden een betaalsysteem neer te zetten dat organisch groeit en stap voor stap verbetert, aangestuurd door inmiddels zo'n tien mensen. Geen van allen betaald.

De Echt Rotterdams Erfgoed verhalencafé’s zijn elke keer weer snoepen. Zo’n bonte staalkaart aan sociaal-verbonden mensen belicht misschien wel de beste kant van de stad. De bonus voor Dam is dat een kernteamlid gevraagd is voor de Raad Echt Rotterdams Erfgoed. In zijn woorden: ‘Je krijgt uit eerste hand mee wat er in de stad gebeurt op cultureel en sociaal-maatschappelijk vlak.’

ERE geeft je het gevoel dat de stad ook van jou is. Ik dank het team van Nicole daar voor en wens Museum Rotterdam succes met de doorontwikkeling ervan .

Corona liet ook ons niet onberoerd. We hebben versneld onze serviceniveaus verhoogd en bieden nu vijf rekeningsoorten, drie voor ondernemers en twee voor particulieren. Ze zijn óf gratis óf je betaalt lage eurokosten. Kleine ondernemers komen we tegemoet door hun rentevrij krediet te verviervoudigen tot 2000 euro-equivalent en meer advertentieruimte en persoonlijke aandacht te geven. Ook particulieren kunnen nu kiezen uit twee serviceniveaus.

In euro betaalde rekeningen maken Stichting Dam stabieler de komende jaren van opschaling en professionalisering. Ze zijn een aanvulling op de donaties en ons antwoord op wensen van geënquêteerde rekeninghouders.

Mijn slot is een oproep. Waar je ook zit lezer, doe mee. Stichting Dam kan het niet alleen. Niet in juni 2013, toen zeven initiatiefnemers zich committeerden met hun handtekening bij een notaris. Niet in mei 2020 als ik deze woorden schrijf. Ik denk dat juist nu de tijd aanbreekt om lokaal te betalen. Dam heeft bewezen betrouwbaar te zijn - geen schandalen, geen issues. We wonen in een glazen huis en dat stelt grenzen aan onze bokkensprongen. Ik roep elke Rotterdammer en Rotterdamse organisatie op om elkaar te steunen komende jaren met een tweede, rentevrije portemonnee. Vraag je boekhouder om mee te doen, je energieleverancier, je tekstschrijver, koffieleverancier en de gemeente. Geef zelf het voorbeeld, open je rekening, vermeld die op je facturen en offertes en zet advertenties. Juist nu heeft handelen in lokaal geld zin.

Geschreven door Harry te Riele, voorzitter Stichting Dam.

Inzet:
Wat is DAM?

Dam staat voor De Alternatieve Munt en bestaat nu zeven jaar. Het is een online betaalmiddel dat ondernemende Rotterdammers en Rotterdamse ondernemers een harmonieus en duurzaam alternatief biedt voor de euro. Dam’mers verlenen elkaar renteloos krediet en hebben daardoor meer te besteden. Het openen van een rekening gaat simpel op rotter-dam.nl. Elke rekeningsoort kent een contributie naar draagkracht. Zo dragen de sterkere schouders meer kosten. De site rotter-dam.nl biedt een marktplaats, de Dammarkt, om je producten en diensten in the picture te zetten. Lokaal geld kan dingen die met de euro niet kunnen en zorgt voor meer zelfstandigheid, omzet en welvaart. Dam is hét signaal dat het anders kan.

Hoe werkt het? Een Dambetaling gaat per app, precies zoals bij de euro. Het geld ontstaat tussen rekeninghouders en verdwijnt ook weer. Stel, je hebt twee deelnemers en beiden starten met DAM-saldo nul. Als deelnemer A nu tien Dam betaalt aan deelnemer B, dan gaat A tien Dam in de min en B tien Dam in de plus. Voor rood staan betaal je geen rente. Opgeteld zijn de saldi van alle deelnemers nul. Dit heet “mutual credit clearing” (MCC). Juridisch is een MCC volstrekt geaccepteerd in ons land. Een Dam staat voor een euro, maar die twee zijn niet omwisselbaar. Inkomsten zijn gewoon belastingplichtig. Voor meer info, kijk hier.