Museum Rotterdam

Ontdek

Krachtvrouw Amina Hussen

blog door Nicole van Dijk

Krachtvrouwen

De Krachtvrouwen Oude Westen zijn Echt Rotterdams Erfgoed nr. 0011. De groep richt zich op de vrouwen in de wijk en dan vooral zij die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De Krachtvrouwen helpen bij sociale en maatschappelijke problemen als armoede, taalachterstand, eenzaamheid en isolement, ze doorbreken (culturele en maatschappelijke) taboes en bemiddelen bij conflicten thuis of met instanties. Veel leden hebben hun wortels buiten Rotterdam en willen een positieve invulling geven aan hun leven en bijdragen aan hun buurt en stad.

Amina Hussen is de krachtvrouwen gestart vanuit haar ervaringen. Jaren geleden ontvlucht zij het aanhoudende geweld in Somalië en komt uiteindelijk in Rotterdam terecht. Hier strijkt zij neer in het Oude Westen. Het leven in Nederland valt haar aanvankelijk  niet mee. Het blijkt vooral lastig met andere mensen in contact te komen.  

Ze merkt dat het in Rotterdam niet gebruikelijk is om zo maar met elkaar te praten, bij iemand langs te gaan, of samen iets voor iedereen te organiseren. Amina ontdekt zo dat het leven in Nederland eigenlijk alleen is. Kinderen opvoeden, eten, boodschappen: vrijwel alles doet iedereen alleen. Ze legt zich hier niet bij neer en stapt haar deur uit, de West Kruiskade op. Bijna tien jaar praat ze op straat met de mensen.  

Zo legt Amina contact met vrouwen die hetzelfde ervaren en ook meer samen willen doen. In het wijkpastoraat drinken de vrouwen regelmatig samen koffie. Aangemoedigd door deze ervaringen start Amina in 2010 met medestanders de stichting Krachtvrouwen. Ze organiseert een weekprogramma, koffieochtenden, kookbijeenkomsten, naaicursussen en ga zo maar door.  

Bij de eerste bijeenkomst komt een handvol vrouwen kijken, maar al snel groeit de groep. Op het moment zijn er meer dan 300 Krachtvrouwen. Hun doel is duidelijk: ze helpen andere vrouwen uit hun isolement en werken samen aan de ontwikkeling van hun talenten en mogelijkheden. Dat de aanpak werkt is duidelijk. Door de inspanningen van de krachtvrouwen vinden ook steeds meer vrouwen een nieuwe dagbesteding, betaald of als vrijwilligster.  

De stichting wordt steeds professioneler. Een stuurgroep, waar ook de vrouw van de burgemeester deel van uitmaakt, adviseert de Krachtvrouwen. Bovendien ondersteunen diverse fondsen de stichting en haar activiteiten. De Krachtvrouwen zijn een Rotterdams begrip geworden waar niemand meer omheen kan. Echt Rotterdams Erfgoed!

Nicole van Dijk, curator 
Programmaleider hedendaags erfgoed en participatie