Museum Rotterdam

Ontdek

Rotterdam in kaart

plaats het verleden van de stad

Met Rotterdaminkaart.nl wordt het vaak verborgen verleden van de stad weer zichtbaar. Juist voor Rotterdammers een bijzondere ervaring. Door verwoesting en vernieuwing zijn bedrijven, gebouwen en soms hele straten verdwenen of van plaats veranderd.

De site is een initiatief van Museum Rotterdam, dat in nauwe samenwerking met het Stadsarchief Rotterdam en BOOR de erfgoedcollecties van de stad met elkaar verbonden heeft op één plek: Rotterdaminkaart.nl.

ga naar ROTTERDAM IN KAART

Rotterdaminkaart.nl maakt gebruik van het platform ´erfgoed op de kaart´ van AB-C media, waarmee steeds meer gebieden en steden in Nederland de geschiedenis weer zichtbaar maken.

Video not found