Museum Rotterdam

Ontdek

Tuinmeester Gerrit

Echt Rotterdams Erfgoed nr. 0005

Tuinmeester Gerrit Bijeenkomst Betrokkenen Samenwerking Tuinmeester Gerrit En Speeltuinvereniging Jeugdveld 2 Mr

Jarenlang ben ik werkzaam geweest als tuinman/specialist natuur- en milieueducatie op de educatieve tuin de Enk in Rotterdam Vreewijk en na mijn pensionering nog steeds actief in het vergroenen van de Stad Rotterdam. Met de inzet van de plant het leefklimaat in de wijken voor mensen en dieren te verbeteren. Dit is hard nodig met de klimaatverandering steeds duidelijker in het vooruitzicht. Ook de biodiversiteit gaat mij aan het hart en het opwaarderen vraagt op veel plekken in de stad specifiek groen.

Meer blad in de stad en ontstenen zijn sleutelwoorden in beleid als het gaat om stadsontwikkeling. Alle plekken komen voor mij in aanmerking. Denk hierbij ook aan daken en gevelbegroeiing. Bijzondere plekken zijn ook plaatsen waar kinderen en volwassenen kunnen samenkomen. Ik heb het dan over onder andere buurtmoestuinen en de regelmatig in zwaar weer verkerende speeltuinverenigingen.

Wat betreft die laatste werd ik begin oktober 2019 door het Museum Rotterdam in de persoon Nicole van Dijk, coordinator Echt Rotterdams Erfgoed, benaderd om mijzelf te verbinden met Echt Rotterdams Erfgoed nr. 0012.

Jawel, een speeltuin in Zuidwijk met de toepasselijke naam Jeugdveld. Nicole dicht mij na, inlijving bij de collectie, ervaring, creativiteit en passie voor groen toe en de speeltuin had een hulpvraag in die richting.

Het toeval wilde dat ik Joyce en haar vrijwillgers en niet te vergeten Cees, beheerder van Jeugdveld, al had ontmoet tijdens het Verhalencafé wat gehouden werd in juni 2018 op Jeugdveld. Ik heb daar onder meer van een Verhalenteller meegekregen dat er jaarlijks een officieel NK stoepranden wordt gehouden. Wist ik echt niet. Dit even terzijde. Afspraak was snel gemaakt met team van Jeugdveld en 28 oktober, eerst hartelijk begroet, aangeschoven.

Kreeg een echte inkijk in het wel en wee van Jeugdveld en heb veel respect gekregen voor het goed laten functioneren van de speeltuin.

Voor wat betreft het fysiek en ook sociaal verduurzamen van de speeltuin in de wijk kwamen veel ideeën boven drijven en er waren uiteraard ook discussiepunten. Aan het einde van de meeting stond nog wel overeind dat vergroening onderdeel van Jeugveld 2.0 zal zijn. Alles de winter 2019/2020 overgetild en weer bijeengekomen begin maart 2020.

Met het covid19 al in Brabant was de uitkomst dat er moestuinbakken geplaatst gaan worden om in het voorjaar te starten met moestuinieren voor kinderen. Ook gezonde voeding zal onder de aandacht van de kinderen worden gebracht. In het verlengde hiervan kookworkshops. Verder is een wensen lijstje opgesteld waar nog sponsoren voor worden gezocht. Deze sponsors dragen financieel bij aan de aanschaf van 6 dakbomen, denk aan Plataan, klimplanten voor hekwerken, geveltuinen bij de kantine, een groen dak, vlinderplanten en grond om in te planten.

Geschreven door Gerrit Roukens