Museum Rotterdam

Ontdek

Constructie

Eén van de collectieprojecten van Museum Rotterdam voor 2022 was de fotografie en presentatie van drie verschillende interieurensembles. Achterliggend idee was dat de afzonderlijke objecten weliswaar grotendeels waren beschreven, maar dat de samenhang niet duidelijk was. Dat is jammer, want daardoor blijft de betekenis van de woninginterieurs in onze collectie onderbelicht.

Van februari tot april zochten drie studenten van de Erasmus Universiteit naar meer informatie over ‘hun’ ensemble, de familie, de woning en de makers. Ook deden ze een voorstel voor een online presentatie van het ensemble. Eva onderzocht dit neorococo-ensemble van de familie Polak-Rosenthal. Zij construeerde drie verschillende ensembles op basis van de historische gegevens en relevante literatuur.

Opstelling En Fotografie
De opstelling en fotografie van een ensemble in het museumdepot (2022).

Als uitgangspunt voor de ensembles diende de plattegrond van de woning aan Westersingel 60, later aangevuld met de beschrijving in de boedelinventaris. De meeste meubels in onze collectie zijn afkomstig uit de vertrekken die de bewoners destijds aanduidden als “De Zaal” en de “Voorkamer”. Deze beschrijvingen namen we over. Foto’s van dit specifieke interieur zijn echter niet bekend. Wel zijn er foto’s bewaard van andere rijke interieurs uit dezelfde (stijl)periode. Die zijn ter inspiratie gebruikt in de reconstructies.

De ensembles werden in het museumdepot opgesteld en zijn gefotografeerd door Lotte Stekelenburg. Later vulde Robert van Herk de foto’s aan met lijntekeningen. Met behulp van een script kleedde hij de ensembles aan, om zo van het huis een ‘thuis’ te maken.