Museum Rotterdam

Ontdek

Out of the box

Studenten aan de slag met Citylab #2

doos

Afgelopen week was de eerste presentatie voor het Citylab door 3de jaars studenten van de Willem de Kooning Academie (WdKA). Het Citylab is een ontwerpopdracht van Museum Rotterdam waarvoor eind augustus de kick-off plaats vond. De studenten kregen toen uitleg over de opdracht. Meteen daarna zijn ze in 5 teams aan de slag gegaan, te beginnen met de ideevorming. In deze eerste fase is het belangrijk om ‘out of the box’ te denken en nog geen beperkende keuzes te maken. Zo worden al te voor de hand liggende ideeën meteen ontmaskerd.

In het gebouw van de WdKA was een ‘5 minute presentation’ georganiseerd. Elk team presenteerde 3 concepten. De uitgangspunten varieerden sterk. Het ging van het zichtbaar maken van het onzichtbare en natuur tot de stad als geluidslandschap of het prikkelen van bezoekers zelf een bijdrage aan het Citylab te leveren. Dit gaf een goed beeld hoe breed de opdracht werd benaderd, verwoord en gevisualiseerd. Hier was zeker 'out of the box' gedacht.

groepjes2

Het is de bedoeling dat de teams in overleg met academiedocenten Harm Scholtens en Alex Suarez een keuze maken uit één van de 3 concepten om verder uit te werken. In de komende weken moet elk team tot een definitief, uitvoerbaar ontwerp komen dat beantwoordt aan de briefing van Museum Rotterdam.

Wordt vervolgd...

Voor de nieuwe tentoonstellingen die Museum Rotterdam begin januari in het Timmerhuis zal openen is met verschillende partijen samenwerking gezocht. Dit maakt de presentaties rijker, levendiger en biedt het museum kans om de stad en haar geschiedenis van meerdere kanten te belichten. Er zijn banden gesmeed met (culturele) instellingen, maar ook met particulieren en studenten. Een van die coalities is dit samenwerkingsproject met de Willem de Kooning Academie.