Museum Rotterdam

  Erik van den Akker

ons verhaal

Museum Rotterdam heeft momenteel één locatie die open is voor publiek en onderwijs: Museum Rotterdam '40-'45 NU aan de Coolhaven. Hier staat alles in het teken van de Tweede Wereldoorlog en het bombardement van mei 1940. Tegelijkertijd werken we aan Rotterdamse presentaties in de stad en naar een nieuwe algemene museumlocatie in de toekomst.

Historische collectie
De kern van Museum Rotterdam is de collectie. Al meer dan honderd jaar verzamelen we veelzijdige Rotterdamse voorwerpen. De teller staat inmiddels op ruim honderdtienduizend collectiestukken, waarvan een steeds groter deel via onze website is te bekijken.

Nieuw Rotterdams erfgoed
Maar Museum Rotterdam is veel meer dan historische voorwerpen. Het museum volgt met Echt Rotterdams Erfgoed op de voet wat er in Rotterdam leeft en speelt. We gaan de stad in om samen met de bewoners het Rotterdam van nu te ontrafelen. Je ziet het terug in presentaties met voorwerpen, foto’s en video’s van hedendaagse Rotterdammers. Deze samenwerking met stadsbewoners om het erfgoed van de toekomst te vinden, te bewaren en te presenteren is uniek in Europa.

Brug tussen toen, nu & straks
Grote Rotterdamse thema’s als werk(lust), zorg, migratie, vernieuwing en religie lopen als een rode draad door de collectie. Deze thema’s slaan een brug tussen heden en verleden: middeleeuwse gildebroeders blijken overeenkomsten te hebben met zzp’ers; terwijl de havenarbeider op een honderd jaar oud schilderij verrassend veel gemeen heeft met Oost-Europese arbeidsmigranten. De overeenkomsten en verschillen tussen Rotterdammers uit verschillende tijden brengen het verleden dichtbij.

Oorlog en bombardement
De Tweede Wereldoorlog en het bombardement, onlosmakelijk verbonden met Rotterdam, staan centraal In Museum Rotterdam ’40-’45 NU aan de Coolhaven. De verhalen van toen zijn nog steeds actueel. Ook nu nog zien we mensen vluchten voor oorlog en staan democratie en gerechtigheid wereldwijd onder druk. Dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn, willen we in ons museum laten zien. En laten beleven.

Museum Rotterdam, het meest Rotterdamse museum ter wereld.